A-Z tax

účetnictví - daně - poradenství

the delitko cookies the delitko
the delitko Danovy kalendar the delitko
krabicka

Nepoužíváme soubory COOKIES vyjma jediného, technicky nezbytného souboru "PHPSESSID", který zajistí správné zobrazení stránek a při ukončení návštěvy prohlížení se odstraní, není tak potřeba žádný souhlas s použitím COOKIES. Server generuje statistiky návštěvnosti AWstats a to bez využití cookies. Nevyužíváme žádné služby třetích stran.
Co jsou soubory cookies?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se internetovými stránkami a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Seznam všech právě používaných cookies vám zobrazí váš internetový prohlížeč. Typicky stačí kliknout na symbol zámečku vedle internetové adresy a ve vyobrazeném menu vybrat „Soubory cookies“. Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že naše internetové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny, když znovu navštívíte naše internetové stránky. V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosíme kontaktuje, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce kontakty této internetové prezentace.

Zásady ochrany osobních údajů
Prohlašujeme, že chráníme osobní údaje návštěvníků těchto internetových stránek před zneužitím v souladu s platnou legislativou. Zveřejněním těchto „Zásad ochrany osobních údajů“ poskytujeme informace o způsobu zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).
Osobními údaji se rozumí zejména data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, jako jsou jméno, příjmení, adresa, síťový identifikátor, telefonní číslo či emailová adresa. Vyhma síťového identifikátoru žádný z těchto údajů nijak nezjišťujeme. Síťový identifikátor je zpracováván na úrovni serveru poskytujícího služby pro provoz těchto internetových stránek a my, jakožto provozovatel těchto internetových stránek se síťovým identifikátorem dále samostatně nenakládáme. Je vyhodnocován nástroji pro zobrazujícími statistiky návštěvnosti internetových, které jsou generovány přímo serverem poskytujícím služby pro provoz těchto internetových stránek, a to zejména pro zobrazování země, ze které návštěvníci internetových stránek přicházejí. Osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají. Síťový identifikátor je tento automaticky předán našemu serveru a je nezbytný pro zobrazení internetových stránek ve vašem prohlížeči. Tento síťový identifikátor můžete maskovat za jiný, prostřednictvím služeb třetích stran. Zpracováváme způsob příchodu na naše internetové stránky a zdroj příchodu, provozní údaje procházení našich internetových stránek a dále lokalizační údaje – log prováděných operací serverů a přístupů na servery, dotazů na servery, tyto údaje jsou uchovávány na základě zákona a zajištění správné funkčnosti serverů a aplikací běžících na těchto serverech (pro osobní údaje spojené s chováním návštěvníka internetových stránek a pro získávání provozních a lokalizačních údajů jsou zdrojem takových dat přístupy realizované pomocí elektronických zařízení). Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto internetových stránkách. Účinnost této verze „Zásad ochrany osobních údajů“ je 22. 12. 2022. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás prosíme kontaktuje, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce kontakty této internetové prezentace.
A-Z Tax Consulting s.r.o.
Dubová 232, Louňovice
25 162  Mukařov

IČ: 27152324
DIČ: CZ27152324

Zapsáné u Městského soudu v Praze,
spis: C 100246

kalendar dani